Facebook

Toruń


Zajęcia dla dzieci i niemowląt w Toruniu!

Aqua Baby Szkoła Pływania Niemowląt i Dzieci zaprasza do Torunia!

Basen UMK w Uniwersyteckim Centrum Sportowym

Zajęcia są prowadzone w soboty w godzinach popołudniowych.

Lekcje odbywają się w basenie rekreacyjnym. W trakcie trwania zajęć część atrakcji wodnych jest niedostępna dla pozostałych uczestników obiektu. Temperatura wody wynosi 32 stopnie, a szatnie są wyposażone w przewijaki.

Czas wejściówki obejmuje 60 minut liczony od momentu przejścia przez bramkę, (z czego zajęcia Aqua Baby trwają 30 minut - oswajanie i 45 minut nauka pływania) Po wykorzystaniu limitu czasu następuje naliczanie minutowe. Osoby towarzyszące mogą obserwować zajęcia z widowni znajdującej się w górnej części widowni, chcący przebywać na niecce basenowej zobowiązani są do wykupienia biletu wstępu w kasie pływalni i posiadanie stroju sportowego.

Nauka pływania (10 spotkań):350

Pływanie niemowląt: 450

Lekcja jednorazowa: 60

Oferta dotycząca basenu UMK obejmuje:

  • oswajanie z wodą - czas trwania zajęć 30 minut, udział biorą jeden z rodziców i dziecko
  • nauka pływania - czas trwania 45 minut, dzieci uczestniczą w zajęciach bez udziału Rodzica

Nasze baseny