Facebook

Wielka Nieszawka


Zajęcia dla dzieci i niemowląt w Wielkiej Nieszawce!

Aqua Baby Szkoła Pływania Niemowląt i Dzieci zaprasza do Wielkiej Nieszawki!

Miejsce zajęć:

Kompleks Olender
Wielka Nieszawka

Zajęcia prowadzimy w soboty w godzinach przedpołudniowych.

Kurs pływania dzieci i niemowląt z rodzicem od 3 m do 3 lat (10 spotkań): 450

Nauka pływania bez rodzica od 3 lat do 12 lat (10 spotkań):350

Lekcja jednorazowa: 60

 

Przystąpienie do zajęć jest możliwe na podstawie karnetu bądź wejścia jednorazowego zakupionego w firmie AQUA BABY.

Dla dzieci do lat 3 wymagane jest stosowanie pieluszki do pływania, w którą należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Czas przeznaczony na korzystanie z obiektu wynosi 75 minut. Po przekroczeniu tego czasu następuje naliczanie minutowe.

W grupach nauk pływania (bez udziału opiekuna) rodzice korzystający z obiektu zobowiązani są do wykupienia biletu wstępu.

Nabór prowadzi:

AQUA BABY Rafał Lorenc i Aleksandra Lorenc-Gawrych
ul. Leśna 9, 86-022 Dobrcz

mobile: 728 180 369

mobile: 692 391 868

 

 

 

Basen Wielka Nieszawka

Basen Wielka Nieszawka

Basen Wielka Nieszawka

 

Nasze baseny