Facebook

Szkolenia


KURS PODSTAWOWY – KONCEPCJA HALLIWICK

 

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia uczestniczenia w aktywnościach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się (IHA 2000).

Koncepcja stosowana jest w wielu krajach na całym świecie i jest szczególnie ceniona przez terapeutów, jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego, chorych z zaburzeniami słuchu i wzroku, oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu i uczeniu się.

10-cio punktowy program  koncepcji Halliwick stanowi podstawę nauczania niezależnego poruszania się w wodzie i pływania dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na rodzaj i stopień ich niepełnosprawności. Stosowany może być z powodzeniem przy prowadzeniu zajęć z maluchami do 4 roku życia jak i w nauce dzieci, młodzieży i dorosłych

Ukończenie Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick daje możliwości prowadzenia zajęć w wodzie z:

 • osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo - rdzeniową,
 • osobami z zespołem Downa,
 • osobami dorosłymi po wylewach lub uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
 • osobami z autyzmem,
 • osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,
 • osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego.

Prowadzący : MGR ANNA OLASIŃSKA certyfikowany wykładowca Halliwick Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec. Senior Lecturer)

UDZIAŁ W KURSIE:
Kurs przeznaczony jest dla mgr rehabilitacji ruchowej, techników fizjoterapii, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów pływania, pedagogów specjalnych oraz zainteresowanych pracą z osobami niepełnosprawnymi.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują międzynarodowy Certyfikat uczestnictwa w Kursie podstawowym Halliwick.  Kurs zostaje zaakceptowany i zarejestrowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick.

PROGRAM KURSU:
Zajęcia obejmują 25 pełnych godzin zegarowych, w tym 15 godzin – zajęć teoretycznych i  10 godzin zajęć praktycznych w wodzie. Trwa 4 dni (czwartek – niedziela).

 1. Koncepcji Halliwick - Historia i filozofia
 2. Pomoce wypornościowe w Halliwick.
 3. 10-cio Punktowy Program Koncepcji Halliwick
 4. Kontrola oddychania
 5. Właściwości wody i ich wykorzystanie w nauce pływania osób z niepełno sprawnościami.
 6. Podstawy nawiązywania kontaktu i porozumiewanie z osobami o specjalnych potrzebach.
 7. Bezpieczeństwo w wodzie w odniesieniu do osób z różnymi dysfunkcjami.
 8. Aktywności wodne, zabawy i praca w grupie.
 9. Testy oceniające umiejętności i systemy nagradzania.
 10. Nauczanie. Techniki uczenia w grupie, indywidualne i osób ze specjalnymi potrzebami.
 11. Ocena postępów i ich zapisywanie.
 12. Ćwiczenia praktyczne w wodzie – nauka wspomagań i technik:
 • Wejść i wyjść do/z basenu
 • Wsparć w pozycjach wertykalnych i horyzontalnych
 • Nauka kontroli oddychania
 • Nauka kontrolowania równowagi (kontrola rotacji)
 • Napęd i podstawowe ruchy pływackie
 • Gry i aktywność dla grup o różnych poziomach umiejętności

MIEJSCE:  Copernicus Toruń Hotel , Bulwar Filadelfijski 11, Toruń,

Termin: 9 listopad (czwartek)  - 12 listopad (niedziela) 2017 w godzinach 9.00 – 17.30 w niedzielę do 14.30

CENA 1350zł (obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne, materiały szkoleniowe, obiad, poczęstunek kawowy, certyfikat, ubezpieczenie)

OrganizatorAQUA BABY ®

Osoba kontaktowa: Rafał Lorenc lub Aleksandra Lorenc-Gawrych,

email: biuro@aquababy.pl,  tel. 728 180 369