REGULAMIN

Regulamin:

  1. Firma Aqua Baby jest organizatorem zajęć nauki pływania.
  2. Zapisu na zajęcia dokonuje Rodzic lub Opiekun dziecka wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.aquababy.pl/zapisy bądź przesyłając emaila z kompletnymi danymi Uczestnika na adres biuo@aquababy.pl
  3. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu opłaty w cyklu kursu nie później niż tydzień przed rozpoczęciem danego kursu
  4. Opłatę należy uiścić gotówką na pierwszych zajęciach lub przelewem na konto: Bank BZ WBK: 08 1090 1072 0000 0001 3711 4908 podając w tyt. Nazwę basenu oraz imię i nazwisko Uczestnika kursu
  5. Do wejścia na zajęcia upoważnia voucher/karnet wstępu Aqua Baby, który otrzymają uczestnicy na swojego emaila po dokonaniu płatności
  6. Rodzice lub opiekunowie deklarują, że ich dzieci uczestniczące na zajęcia są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie
  7. W przypadku nie dokonania opłaty za zajęcia w terminie uczestnik zostaje skreślony z listy, a na jego miejsce może zostać przyjęty nowy
  8. W przypadku nieobecności nie przysługuje zwrot opłat. Nieobecności mogą być odrabiane tylko w wyjątkowych przypadkach losowych (leczenie szpitalne, poszpitalne, hospitalizacja, rekonwalescencja, komplikacje poszczepienne itp.) po uzgodnieniu oczywiście z właścicielem szkoły pływania. Każda nieobecność, którą uczestnik chciałby odrobić, musi być zgłoszona, po przez wysłanie e-maila.
  9. W przypadku zdarzeń losowych dopuszczalne jest prowadzenia zajęć przez innego instruktora naszej szkółki w zastępstwie lub odwołanie zajęć za które nie będzie pobierana opłata.
  10. Firma Aqua Baby zastrzega sobie prawo zmiany godzin zajęć uczestników w przypadku konieczności dostosowania poziomu uczestnika do grupy pływającej lub nie zebrania odpowiedniej ilości chętnych osób do danej grupy
  11. Rabaty – w przypadku uczestnictwa rodzeństwa przysługuje drugiemu uczestnikowi rabat w wysokości 5%. W momencie kontynuacji nauki rabat wynosi 10% dla drugiego uczestnika.
  12. Firma Aqua Baby nie odpowiada za zmiany godziny zajęć czy dni z przyczyn niezależnych od organizatora – np. zawodów pływackich oragnizowanych na obiekcie czy awarii basenu.
  13. Zapisanie się do szkoły pływania zobowiązuje uczestnika oraz opiekunów do przestrzegania regulaminu Aqua Baby oraz regulaminu pływalni na której odbywają się zajęcia.
  14. Firma Aqua Baby nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na płycie basenu.
  15. Zapisanie uczestnika na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych oraz utrwalonego wizerunku dziecka (fotografowanie i filmowanie zajęć oraz publikowanie zdjęć poprzez FB czy też stronę www.aquababy.pl) dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty oraz w celach marketingowych przez Aqua Baby w zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r Dz. Ustaw nr.133 pozycja 882 i 883.